آگهی مناقصه (نوبت دوم) درخصوص واگذاری عملیات خدمات شهری سطح شهر بروجرد شامل: جمع آوری زباله،تفکیک از مبدا،حمل و دفع زباله، تنظیف معابر، لایروبی جداول و انهار و جمع آوری نخاله های سطح شهر

آگهی مناقصه (نوبت دوم) درخصوص واگذاری عملیات خدمات شهری سطح شهر بروجرد شامل: جمع آوری زباله،تفکیک از مبدا،حمل و دفع زباله، تنظیف معابر، لایروبی جداول و انهار و جمع آوری نخاله های سطح شهر

زمان: از تاریخ نهم اردیبهشت ماه به مدت ده روز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات