حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک در چهارمین جلس...

حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک در چهارمین جلس...

چهارمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل در مرکز پژوهش های مجلس با حضور خبرگان حمل و نقل تشکیل گردید. این جلسه اولین شورای سال ۹۸ بود که معاونین امور عمرانی استانداران برخی استان ها و معاونین حمل و نقل شهرداران برخی شهرهای بزرگ نیز در آن شرکت داشتند.
در این جلسه مباحث مربوط به قیمت سوخت در ایران، بررسی تغییر قیمت سوخت و تصویر کلان حمل و نقل بار برون شهری ارائه گردید. از نتایج این شورا می توان به لزوم جلوگیری گسترش خودرو محوری در حمل بار اشاره کرد. بر این مبنا یکی از دلایل اصلی عدم جذابیت حمل ریلی بار علاوه بر مشکلات موجود در حمل ریلی، قیمت غیر واقعی سوخت مطرح گردید. از جمله مهمترین مشکلات حمل ریلی می توان به: زمان سیر طولانی و دخالت بخش دولتی در این امور که بدین ترتیب شرکت های حمل کننده ریلی انگیزه های خود را از دست داده اند، اشاره کرد.
گفتنی است جلسه آتی این شورا در تیر ماه جاری تشکیل خواهد شد. از دیگر نتایج این نشست می توان به بررسی افزایش قیمت سوخت صرفا با هدف تخصیص بودجه بیشتر به حمل و نقل عمومی در چارچوب توسعه عدالت اجتماعی اشاره نمود.
گفتنی است در نشست مذکور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری و مدیر واحد ایمنی ترافیک این معاونت شرکت داشتند.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات