شهردار، پیشانی شوراست و هرچه شهردار در اداره شهر موفقیت کسب کند، سربلن...

شهردار، پیشانی شوراست و هرچه شهردار در اداره شهر موفقیت کسب کند، سربلن...

مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در همایش روز شوراها گفت: قانون اساسی، اصول مترقی در خصوص شوراهای اسلامی دارد و نمی توان بخشی از قانون را پذیرفت اما بخشی را کمرنگ تر دانست.
وی افزود: اصل ۱۰۰ قانون اساسی فضا را برای مشارکت مردم در قالب شوراهای اسلامی در شهر و روستاها فراهم کرده است.
ایشان همچنین اظهارداشت: در اصل ۱۰۳ قانون اساسی استانداران، فرمانداران و بخشداران در حوزه خود موظف به اجرای مصوبات شوراهای اسلامی هستند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است برخی امور برای رشد و توسعه به شوراها واگذار شود، اما نسبت به واگذاری برخی از امورکوتاهی هایی صورت گرفته است.
مقدسی افزود: جسارت تصمیم گیری از شوراهای اسلامی گرفته شده و باید در ابتدا با استناد به قانون، حقانیت شوراها ثابت شود و اجازه داد تا شوراها به وظایفی که در چارچوب قانون برای آنان تعریف شده، عمل کنند.
وی بیان داشت: نظارت درون شورایی برای دوری از هرگونه مشکل، یک ضرورت است و شهردار باید اختیار لازم برای اجرای برنامه های شهری را داشته باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شوراهای اسلامی باید اختیارات شهردار را افزایش داده و از محدود کردن اقدامات شهردار خودداری کنند.
مقدسی افزود:شهردار، پیشانی شورا است و هرچه شهردار در اداره شهر موفقیت کسب کند، سربلندی شورا را به همراه دارد.
وی اظهار داشت: وضع شهر اراک مطلوب نیست و شهرداری اکنون با بیماری مزمن و چالش درآمد مواجه است که اعضای شورای اسلامی شهر با تعامل می توانند ضعف ها را مدیریت کنند.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات