سالانه ۶۰۰ کیلومتر از رودخانه های گلستان نیازمند لایروبی است/ ۳۰ میلیارد تومان نیاز اعتباری سالانه لایروبی

سالانه ۶۰۰ کیلومتر از رودخانه های گلستان نیازمند لایروبی است/ ۳۰ میلیارد تومان نیاز اعتباری سالانه لایروبی

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر سه سال یکبار، ۱۸۰۰ کیلومتر از طول رودخانه ها در استان گلستان نیاز به لایروبی و ساماندهی داشته که به طور متوسط سالانه ۶۰۰ کیلومتر باید انجام شود.. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس شجاع شفیعی اظهار کرد: لایروبی به هرگونه عملیاتی که منجر به خروج رسوب ریزدانه، درشت دانه ونخاله های ساختمانی سرشاخه درختان و... به وسیله هر نوع دستگاه و امکانات سبک و سنگین از مقاطع رودخانه گفته می شود، به طوری که شیب های طبیعی دیوارهای کناری و کف رودخانه دستخوش تغییرات نشده و همواره تعادل طبیعی پایدار و تثبیت شده آن ثابت باشد، گفته می شود. وی افزود: این میزان برداشت رسوبات، برابر نشریه ۶۴۳ با عنوان شکل مهندسی ومقطع رودخانه ها به ضخامت ۳۰ الی ۹۰ سانتی متر می باشد، و اعتبار مورد نیاز برای لایروبی این ۶۰۰ کیلومتر ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات