مسائل و موارد مربوط به پروژه تونل انتقال آب به کرمان بررسی شد

مسائل و موارد مربوط به پروژه تونل انتقال آب به کرمان بررسی شد

جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مشاور کارفرما در تونل انتقال آب کرمان در خصوص مسائل جاری پروژه تشکیل و هماهنگی و تصمیماتی در زمینه موضوعات مرتبط اتخاذ گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مشاور کارفرما در تونل انتقال آب کرمان در خصوص مسائل جاری پروژه تشکیل و هماهنگی و تصمیماتی در زمینه موضوعات مرتبط اتخاذ گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات