حضور مهندس شاکری در اولین جلسه شواری برنامه ریزی امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست

حضور مهندس شاکری در اولین جلسه شواری برنامه ریزی امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات