بازدید شبانه از کشتارگاه مرغ کیسم در آستانه اشرفیه

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات