روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با ۱ می روز جهانی کار و کارگر بر همه کارگران و زحمت کشان این عرصه تبریک باد لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات