اجرای عملیات آسفالت در خیابان ها و معابر شهر

شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه یک ، آسفالت و لکه گیری کمربندی شرقی و خیابان ها و معابر حوزه منطقه یک شهری را در راستای استمرار فعالیت های عمرانی و سهولت عبور ومرور شهروندان اجرایی کرده است

شهرداری منطقه دو

آسفالت و لکه گیری بلوار ارتش از اقداماتی شهرداری منطقه دو در جهت روان سازی ترافیک و سهولت عبور ومرور شهروندان می باشد.

شهرداری منطقه سه

آسفالت و لکه گیری معابر و خیابان های حوزه منطقه سه شهری از فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه سه در راستای ارائه خدمات به شهروندان و روان سازی ترافیک می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات