برگزاری نخستین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان بوشهر در سال ۱۳۹۸

برگزاری نخستین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان بوشهر در سال ۱۳۹۸

نخستین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان بوشهر با حضور سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و کلیه معاونین و مدیران این شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ در این نشست مهندس امید آزادی جو با اشاره به تاریخپه تدوین و تصویب برنامه جامع سازگاری با کم آبی استان بوشهر اظهار داشت: تدوین این برنامه از سال ۱۳۹۶ آغاز گردید و در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر رسید. وی افزود: در مهرماه سال ۹۷ کتابچه سازگاری با کم آبی استان بوشهر تدوین و در اختیار ارگان های مختلف قرار گرفت. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: با انجام بیش از یک هزار ساعت کار کارشناسی و مدیریتی در سطح استان و با همکاری بخش های مختلف شرکت برای تهیه و تدوین این گزارش، در اسفند ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات