برگزاری جلسه سازگاری با کم آبی در شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری جلسه سازگاری با کم آبی در شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه داخلی سازگاری با کم آبی با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه داخلی سازگاری با کم آبی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان مربوطه در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات