توسط امور آب وفاضلاب شهرستان خمین برگزاری مانور مدیریت بحران در شرایط اضطراری وامداد ونجات در بخش فاضلاب

توسط امور آب وفاضلاب شهرستان خمین برگزاری مانور مدیریت بحران در شرایط اضطراری وامداد ونجات در بخش فاضلاب


۸۰۰x۶۰۰

به منظور سنجش میزان آمادگی واحد بهره برداری فاضلاب امور آبفا شهرستان خمین در مواقع بروز حادثه برای افراد و همچنین عملکرد مطلوب در مقابله با شرایط اضطراری با افزایش راندمان وکاهش خسارات وارده و همچنین جلوگیری از حوادث ثانویه درحین عملیات ، مانور مدیریت بحران در شرایط اضطراری وامداد ونجات توسط امورآب و فاضلاب این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب استان مرکزی مهندس محمد رضا مشهدی فراهانی مدیر امور آبفا شهرستان خمین با اشاره به خبر فوق افزود: :بر اساس سناریو نوشته شده برای اجرای این مانور ، پس از سقوط فرد به داخل منهول فاضلاب ، با اطلاع رسانی به موقع تیم های پنج گانه ،مراکز اورژانس وآتش نشانی با حضور در محل حادثه بلافاصله اقدامات لازم را برای کمک رسانی اولیه به شخص مصدوم آغاز نمودند.

وی با اشاره به ضرورت اقدام به موقع برای امداد و نجات و انجام عملیات کمک اولیه بر روی مصدومان تصریح کرد: به دلیل غلظت زیاد گاز سولفیدهیدروژن وگاز متان موجود درداخل منهول فاضلاب از دست دادن زمان و تعلل در امدادرسانی باعث به خطر افتادن جان مصدوم و مرگ وی می شود.

وی در پایان گفت : برگزاری مانورهایی برای مقابله با شرایط اضطرای ایجاده شده باعث می گردد همکاران با مراحل امداد ونجات وهمچنین رعایت نکات ایمنی مربوط به کار آگاهی پیدا کرده تا بتوانند در این شرایط با رعایت خونسردی واحتیاط بهترین عملکرد ممکن را از خود نشان دهند.

نویسنده :زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات