مراسم گرامیداشت روز کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر و تقدیر از کارگران نمونه شهرداری بیجار


مراسم گرامیداشت روز کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر  و تقدیر از کارگران نمونه شهرداری بیجار