بازدید مهندس امینی معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی از مراحل احداث پل موقت گاومیشان( دره شهر- پ...

بازدید مهندس امینی معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی از مراحل احداث پل موقت گاومیشان( دره شهر- پ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات