۱۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده هلن رفع تصرف شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات