کارگاه مدیریت زیست بومی رودخانه کشف رود در مشهد برگزار می شود

کارگاه مدیریت زیست بومی رودخانه کشف رود در مشهد برگزار می شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات