اعلام خسارت های سیلاب بر تاسیسات و زیرساخت های آب منطقه ای گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خسارت های سیلاب بر تاسیسات و زیرساخت های شرکت آب منطقه ای گلستان را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: غرقاب شدن و از بین رفتن ایستگاه های هیدرومتری و از کارافتادن برخی از ایستگاه های پمپاژ در اثر غرقاب شدن و آبگرفتگی از خسارت های وارده بوده است. وی ادامه داد: تخریب دیواره های رودخانه ها در برخی از نقاط و تخریب کانال و زهکش های موجود در مسیر سیلاب دشت و رسوبگذاری در مقاطع رودخانه ها و کانال ها و زهکش ها را از دیگر خسارت های سیل عنوان کرد. مهندس نظری پرشدگی بخشی از مخازن سدها در اثر رسوبات وارده از سیلاب و خسارت به بندهای انحرافی و تاسیسات مربوطه را از دیگر خسارت های وارد شده نام برد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات