برگزاری اولین جلسه کمیته آموزشی ادارات شوشتر در حوزه های مشترک با محیط زیست

برگزاری اولین جلسه کمیته آموزشی ادارات شوشتر در حوزه های مشترک با محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات