بازدید سرپرست شهرداری ساری از سازمان های مدیریت پسماند و سیما ،منظر و فضای سبز شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات