پاکسازی ورودی شهر کهنوج کرمان در راستای طرح طبیعت بدون زباله

پاکسازی ورودی شهر کهنوج کرمان در راستای طرح طبیعت بدون زباله

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات