تقدیر از زحمات چندین ساله محیط بان بازنشسته در اداره حفاظت محیط زیست گرگان

تقدیر از زحمات چندین ساله محیط بان بازنشسته در اداره حفاظت محیط زیست گرگان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات