تعمیر لنزهای LEDچراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر

تعمیر لنزهای LEDچراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر

به همت واحد ترافیک معاونت اجرایی وخدمات شهری  شهرداری مبارکه، برای اولین بار تامین لوازم مورد نیاز و تعمیر لنز های LED چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح شهر توسط پرسنل فنی این معاونت انجام شد . شایان ذکر است انجام این تعمیرات با تکیه بر توان داخلی نیروهای شهرداری برای هر لنز مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال صرفه جویی در پی خواهد داشت.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات