دستکاری انسان ها در طبیعت، رحمت خدا را به خسارت تبدیل کرد

دستکاری انسان ها در طبیعت، رحمت خدا را به خسارت تبدیل کرد

در اختتامیه جشنواره داستانی آب مدیر کل مدیت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بارش های اخیر گفت: دستکاری انسان ها در طبیعت، رحمت خدا را به خسارت تبدیل کرد. مهندس منصور شیشه فروش با اشاره وقایع پیش آمده در خصوص سیل و همکاری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: از استان اصفهان ۱۵۰ کامیون کمک مردمی به استان خورستان و ۱۶۰ کامیون به استان لرستان فرستاده شد و مردم اقلام زیادی کمک کردند. در استان اصفهان پویشی با اسم سیل مهربانی راه اندازی شد. مدیر کل مدیت بحران استانداری افزود: بارش باران رحمت الهی است اما چون انسان ها خانه رود را مورد تجاوز قرار داده و در طبیعت دستکاری کرده اند باعت نابودی مسیر ها بر اثر سیل می شود. وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای مسئول تولید آب است و با احداث سدها سازماندهی رودخانه ها برای مدیریت صحیح آب را انجام میدهد. مدیرکل مدیریت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات