مزایده  ۴ باب مغازه تجاری در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

مزایده ۴ باب مغازه تجاری در سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز

سازمان آرامستان های شهرداری اهواز در نظر دارد ۴ باب مغازه تجاری را با شرایط اجاره و از طریق مزایده به اشخاص حقوقی /حقیقی واگذار نماید.
متقاضیان برای خرید اسناد مزایده باید فیش پرداخت به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۰/۶۲۶۸۰۸۱/۱ بنام سازمان آرامستان ها نزد بانک رسالت ارائه نمایند. از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ متقاضیان می توانند به آدرس سازمان مراجعه و اسناد مزایده را خریداری نمایند. آخرین مهلت فروش اسناد مزایده تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰۲/۲۹ می باشد . تاریخ و محل سایت ویزیت مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در دفتر قراردادهای سازمان آرامستان های شهرداری اهواز و آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ می باشد . متقاضیان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آرامستان های شهرداری اهواز واقع در : اهواز- اتوبان آیت الله بهبهانی – خیابان شهداء- جنب میدان شهدای جاوید الاثر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵- ۰۶۱۳۵۵۹۷۴۰۱ تماس حاصل نمایند یا به واحد فروش و سامانه مدیریت قرارداد های شهرداری اهواز به نشانی ir .http://peymankar.ahvaz مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

منبع خبر

شهرداری اهواز

شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

    نظرات