بررسی افزایش محدوده شهری اراک در طرح جامع

بررسی افزایش محدوده شهری اراک در طرح جامع

صبح امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ ، یکی دیگر از سری جلسات کمیسیون فنی و عمران و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر به ریاست محمد حسین فدایی و با حضور اعضای شورا و مهندس شفیعی شهردار اراک برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، اعضای کمیسیون به بررسی افزایش محدوده شهری اراک در طرح جامع و اعلام نظر شورای شهر در این خصوص پرداختند و اعضای شورای شهر از عدم استفاده نظرات شورای چهارم و پنجم در تدوین طرح جامع و محدوده های اضافه شده به طرح انتقاد و اعتراض نمودند و نهایتا مقرر گردید، رییس کمیسیون فنی و عمران شورا نامه ای تحت عنوان دبیر شورای عالی شهر سازی تهیه و به این شورا ارسال نماید.
در ادامه جلسه نمایندگان مهندسین مشاور آسارا آب در جلسه حضور یافتند و گزارشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص مطالعه و بهسازی رودخانه اراک ارایه نمودند.
در بخش دیگری از این جلسه نادری نایب رییس شورای اسلامی شهر و نماینده شورای راهبردی شهرک خودرو، گزارشی از آخرین جلسه این شورا به سایر اعضا ارایه نمودند.
در پایان جلسه، موضوع پیگیری زمین های خطوط لوله نفت سابق که می بایست در مالکیت شهرداری باشد در جلسه مطرح و با عنایت به عدم ارسال نقشه های خطوط لوله نفت به شهرداری مقرر گردید، با توجه به حساسیت موضوع با دادستان در این زمینه مکاتبه گردد .

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات