برگزاری جلسه ای با حضور مهندس علیزاده و مدیرعامل شرکت توزیع برق...

جلسه ای با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و مهندس شهبا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس شهبا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان و هیئت همراه و مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران شرکت آب منطقه ای برگزار گردید.

در این جلسه که در محل دفتر مدیریت عامل شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید، نسبت به مسائل مد نظر از جمله نصب کنتورهای هوشمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات