گزارشی از عملکرد سال ۹۷ معاونت منابع انسانی برق منطقه ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، کیوان خورسند مهمترین فعالیت های دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش را جمع آوری نیازهای آموزشی و تهیه تقویم آموزشی۹۷، برگزاری دوره های HSE به منظورپیشگیری از حوادث، استفاده از نرم افزار مدیریت فرایند آموزش جهت ارزشیابی دوره های آموزشی، جذب و بکارگیری ۵۰ نفر کارآموز، برگزاری ۲۳۶ دوره و سمینارآموزشی، استفاده از سیستم نرم افزار ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب ۸۳ نفر نیروی حجمی اپراتور برق، معرفی ۳۰ نفراز کارکنان واجد شرایط به شرکت توانیرجهت معرفی به کارگاه تربیت مدیران آینده و معرفی ۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط امریه سربازی به شرکت توانیر  اعلام کرده است.

وی استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک در شرکت، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS، اجرای نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (کسب مقام اول دربین شرکت های دولتی و بانک ها)، اجرای فرآیند نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت را از مهمترین فعالیت های دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری دانست.

فعالیت های دفتر سازمان دهی و بهبود روش ها نیز شامل تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و آئین نامه ها و تهیه و تدوین دستورالعمل های جدید، تهیه مصوبات هیات مدیره و صورتجلسات، اقدامات مرتبط با ساختار سازمانی، بازنگری شرح وظایف واحدها، تهیه ابلاغیه های انتصاب و تهیه تقدیرنامه های اداری بوده است.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان پیاده سازی سامانه حضور و غیاب تحت وب، صدور احکام پرسنلی، اقدامات تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر، همکاری با امور مالی جهت انتقال حساب ها و انجام امور مربوط به بازنشستگان را از مهم ترین اقدامات دفتر امور کارکنان و رفاه این معاونت در سال ۹۷ معرفی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات