تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود/ سمن ها نقش موثری در جلوگیری از تجاوز به رودخانه ها دارند

تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود/ سمن ها نقش موثری در جلوگیری از تجاوز به رودخانه ها دارند

فرهاد بهشتی، دادیار معاونت حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در 'کارگاه آموزشی رودخانه ها، حقوق مدنی و قوانین کیفری' گفت: بر اساس 'قانون توزیع عادلانه آب' تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود و در استان های مختلف نیز شرکت های آب منطقه ای به نمایندگی وزارت نیرو اقدام در این حیطه را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، فرهاد بهشتی افزود: قانونگذار نسبت به رسیدگی سریع به پرونده های مربوط به تصرف حریم و بستر رودخانه ها و همچنین تجاوز به تاسیسات آب و برق تاکید ویژه دارد لذا دادسراها بطور خارج از نوبت مکلف به رسیدگی اینگونه پرونده هستند. وی ادامه داد: اقدام در خصوص بازگشایی و رفع تصرف از بستر کشف رود و سد کارده با همکاری دادگستری و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از تجربه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات