بازدید کارشناسان جایکا از ایستگا‌ه‌های هیدرومتری و سدهای حوضه‌ آبریز دریاچه‌ ارومیه

دبیر کمیته احیای دریاچه‌ ارومیه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از بازدید کارشناسان مشاور جایکا از چندین ایستگاه هیدرومتری و سدهای حوضه‌ آبریز دریاچه‌ ارومیه خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، مهندس میرحسین سیدجعفری گفت: در راستای انجام مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌ آبریز دریاچه‌ ارومیه توسط مهندسان مشاور «جایکا»، بازدید کارشناسان ستاد احیای دریاچه‌ ارومیه، مشاوران جایکا و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از ایستگاه‌های هیدرومتری واقع در سرشاخه‌های رودخانه‌ی ‌آجی چای طی دو روز کاری انجام پذیرفت. دبیر کمیته‌ احیای دریاچه‌ ارومیه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی افزود: این بازدید از ایستگاه‌های هیدرومتری بستان‌آباد، تاجیار، میرکوه، مرکید، نهند، ونیار و پل خورخور و همچنین سدهای کردکندی بستان‌آباد، تاجیار سراب و نهند تبریز انجام پذیرفت. وی در پایان یادآور شد: نتایج حاصل از بازدید در قالب گزارش اولیهی بررسی‌های هیدرولوژیکی رودخانه‌های آجی‌چای واقع در قسمت شرقی حوضه‌ آبریز دریاچه‌ ارومیه توسط مشاوران جایکا تهیه و ارائه خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات