نحوه صدوراحکام کارگزینی سال ۹۸ کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته بر اساس مصوبه دولت ابلاغ شد

نحوه صدوراحکام کارگزینی سال ۹۸ کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته بر اساس مصوبه دولت ابلاغ شد

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ نحوه صدوراحکام کارگزینی سال ۹۸ کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته، بر اساس مصوبه دولت، به دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عباس کرکه آبادی با بیان این مطلب گفت: به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل و تسریع در صدور احکام کارگزینی سال ۹۸ کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و با توجه به مصوبه ۳۱ فروردین ماه سال جاری هیات محترم وزیران، نحوه صدوراحکام کارگزینی سال ۹۸ کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته تبیین و به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها ابلاغ شد.

متن این ابلاغیه به این شرح است:

۱- ضریب حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان رسمی، پیمانی و مستخدمین موقت شهرداری‌های) در سال ۱۳۹۸ به میزان دو هزار و یکصد و بیست (۲.۱۲۰) ریال و ضریب حقوق شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار (۲.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- حداقل حقوق کارمندان مذکور مشتمل بر حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل به میزان (۸.۴۵۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که تفاوت سه عامل فوق با رقم اشاره شده به عنوان تفاوت حداقل‌حقوق در احکام کارگزینی مشمولین درج خواهد شد.

۳- مجموع ریالی چهار عامل مندرج در بند ۲ این بخشنامه با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ (فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه) نباید کمتر از پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۱۵.۶۳۰.۰۰۰) ریال شود و چنانچه مجموع عوامل مذکور کمتر از مبلغ ۱۵.۶۳۰.۰۰۰ ریال گردد؛ می‌بایست مابه‌التفاوت در ردیف جداگانه‌ای با عنوان "تفاوت ناشی از اجرای بند ۶ مصوبه افزایش ضریب سال ۱۳۹۸" در احکام کارگزینی افراد ذینفع درج گردد. مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی است.

۴- پس از اِعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، می‌بایست مبلغ مابه‌التفاوت ریالی حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۹۷ و حکم جدید سال ۹۸ کارمندان (حسب ضوابط اداری و صندوق ذی‌ربط) تا مبلغ چهار میلیون و چهارصد (۴.۴۰۰.۰۰۰) ریال، در ردیف جداگانه‌ای با عنوان "تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور" در احکام کارگزینی افراد درج گردد که این مبلغ مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی نیز خواهد بود. همچنین، مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. ضمناً لازم است تفاوت‌ مذکور ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود.

۵- مجموع مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضرب تعدیل سال ۱۳۹۷ کارمندان شهرداری‌ها که مطابق نحوه محاسبه مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ این دفتر حاصل گردیده است، تقسیم بر ضریب سال گذشته (۱۷۹۷) گردیده و سپس در ضریب سال جاری (۲۱۲۰) ضرب می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان "تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور" در احکام کارگزینی افراد قابل درج است که این مبلغ نیز مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود. همچنین تفاوت مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و لازم است ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و به تبع فوق‌العاده جذب؛ در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود.

۶- برای کلیه شهرداران، کارمندان رسمی، پیمانی و مستخدمین موقت واجد شرایط شهرداری‌ها مبلغ کمک هزینه عائله مندی (۵۹۳.۶۰۰ ریال)، کمک هزینه اولاد ۱۱۸.۷۲۰ ریال) به ازاء هر فرزند و همچنین فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان، همسران شهدا و فرزندان شهدا معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت، تعیین می‌گردد و افزایش سنواتی نیز همانند سنوات قبل محاسبه و در احکام درج خواهد شد.

۷- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌مصوب ۱۳۹۳ الزامی است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات