تشریح عملکرد عمرانی حوزه...

تشریح عملکرد عمرانی حوزه...

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از عملکرد عمرانی این حوزه در سال ۱۳۹۷ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، محمود دهقان معاون از تشریح عملکرد عمرانی این حوزه در سال ۱۳۹۷ خبر داد.

وی اهم پروژه های سال گذشته این حوزه را که از طریق پیمانکاری و با نظارت کارشناسان این معاونت اجرا شده است را به شرح ذیل اعلام کرد:

- احداث ساختمان فرهنگسرای کوثر:

این پروژه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تا کنون با عقد قراردادهای مجزا و در مجموع به مبلغ هجده میلیارد ریال کار اجرایی انجام گرفته است.

عملیات انجام شده: ساختمان در زمینی با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع و با زیربنای چهار هزار مترمربع از نوع سازه اسکلت بتنی در حال ساخت می باشد، عملیات دیوارهای داخلی و در حال حاضر میزان پیشرف کار ۷۰ درصد، سیمان کاری در حال اجرا می باشد.

- تقاطع غیر همسطح بلوار مناجات و کنار گذر(مهرآوران):

این پروژه از سال ۱۳۹۴ با مشارکت شهرداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و دانشگاه آزاد اسلامی یزد آغاز شده که تا کنون ۷۰ درصد کار انجام شده است و ساخت پل ها، احداث میدان های دو طرف جاده کنارگذر، خاکبرداری زیرگذر انجام یافته و نخاله برداری، زیرسازی و نصب سنگ جدول زیرگذر تا میدان ورودی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در دست اقدام می باشد.

مبلغ آخرین پیمان : چهل و سه میلیارد و دوازده میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و ۷۱۸ ریال

عملیات انجام شده: نخاله برداری کل محوطه، ایجاد دو میدان، ایجاد چهار رمپ ورود و خروج به جاده کنارگذر، اجرای دال بر روی مسیر لوله فشار قوی آب بافق، تعریض پنج دهانه پل آبرو، تعریض یک دهانه پل با باکس، اجرای چندین لایه خاکریز، اجرای سنگ جدول، اجرای لایه بیس و آسفالت، اجرای عرشه های تقاطع به صورت کامل، خاکبرداری زیرگذر در حال انجام می باشد.

- پروژه بهسازی بلوار نصر:

پروژه ساماندهی و بهسازی بلوارنصر به طول تقریبی شش کیلومترشامل نخاله برداری، خاک برداری، مخلوط ریزی و زیرسازی، نصب سنگ جدول فعال و با اعتباری بالغ بر نه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون و چهار صد و پنجاه و یک هزار و ۱۹ ریال در حال اجرا می باشد.

عملیات انجام شده: نخاله برداری، تسطیح بستر و مخلوط ریزی، اجرای نصب سنگ جدول

- پروژه آتش نشانی شماره یازده شهدای محمود آباد:

این پروژه با مساحت یک هزار و ۱۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال اجرا شده است.

عملیات انجام شده: نما چینی، فرش کف، سفید کاری، کاشی کاری، تاسیسات مکانیکی و برق

- احداث تقاطع غیر همسطح یاسمن (کوچه شصت و سه آزادگان):

احداث تقاطع غیر همسطح راه‌آهن منتهی به کوچه شصت و سه آزادگان و یک دهانه از پل فیضیه با اعتباری بالغ بر ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

عملیات انجام شده :خاکبرداری، آرماتوربندی، بتن ریزی، قالب بندی، عایق کاری

- بهسازی ساختمان شهرداری :

این پروژه با اعتباری بالغ بر نه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال انجام شد.

عملیات انجام شده: بازسازی و مرمت حوزه ها و معاونت های مختلف شهرداری، اعم از شهرسازی، حوزه شهردار، حراست، لابی ورودی، معاونت برنامه ریزی، پارکینگ جنب میدان آزادی

- کفسازی پارک باغملی (میدان آزادی):

این پروژه درسطح دو هزار و هشتصد مترمربع و با اعتبار چهار میلیارد و چهار صد و نود و هفت میلیون و صدو و بیست هزار و ۴۴۴ ریال انجام شد.

عملیات انجام شده: کف سازی مسیر دسترسی جنب ساختمان ثامن الحجج تا پارکینگ شهرداری، احداث آمفی تئاتر، احداث فضای بازی و نیز کف سازی پارک

- ساخت برج عملیاتی امداد و آبرسانی سازمان آتشنشانی:

این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال در حال انجام می باشد و تا کنون ۱۵ درصد کار اجرا شده است.

عملیات انجام شده: حفاری و اجرای آرماتوربندی سقف

- پروژه ایستگاه آتشنشانی شماره ۱۲ (مهرآوران):

با مساحت پانصد و پانزده مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال در حال اجرا می باشد.

عملیات انجام شده: گود برداری، اجرای فونداسیون، پرایمر فونداسیون و پر کردن فضاهای جزیره ای فونداسیون، تیغه چینی طبقه همکف و طبقه اول، برچیدن کارگاه و تحویل کارگاه، تحویل موقت کارگاه و اتمام عملیات اسکلت و تیغه چینی

- تکمیل پل شهید قهاری سعید و اتصال به خیابان شهید جعفری:

مجموع هزینه آزادسازی و قراردادها دویست و بیست میلیارد ریال می باشد که صرف ساخت پل، آسفالت و احداث بلوار منابع طبیعی شده است.

عملیات انجام شده: ساخت پل، جابجایی تاسیسات برق منطقه ای، جابجایی تاسیسات آبرسانی شهر یزد، آزادسازی اراضی زمین ورزشی آب و فاضلاب، خاکبرداری، نخاله برداری، زیرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت زیرگذر و احداث بلوار منابع طبیعی، نصب فونداسیون و پایه های روشنایی، اجرای هندریل پل

- ساخت و نصب فنداسیون و پایه چراغ های تقاطع غیر هم سطح خلیج فارس:

جا به جایی صد درصد تاسیسات انجام شده است با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال

ساخت یکصد و چهل عدد فونداسیون و پایه چراغ روشنایی با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

- جابجایی و کابلی نمودن شبکه های برق تقاطع غیرهمسطح قهاری سعید :

هزینه اجرای برکناری شبکه های برق هوایی و تبدیل به شبکه های زمینی دو میلیارد ریال

- ساخت و نصب فنداسیون و پایه چراغ های روشنایی پل و تقاطع غیر هم سطح قهاری سعید:

کلیه فونداسیون و پایه چراغ­ها با هزینه ای بالغ بر نهصد و شصت میلیون ریال ساخته و نصب شد.

- اجرای فاز یک برق رسانی پروژه اکو پارک:

این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می باشد، که ۷۰ درصد کار انجام شده است.

عملیات انجام شده: کانال کنی همراه آجر و ماسه ، نصب کابل کراسینگ ۱۲۰*۱ آلومینیوم، آجرچینی و پهن کردن نوار خطر، نصب کابل ۱۸۵*۱

- روشنایی و برق پل آرمان:

جابجایی تاسیسات برقی تقاطع آرمان که در راستای عملیات عمرانی در مسیر قرار داشت با اعتباری بالغ بر سی میلیون ریال

- تعویض پایه چراغ­های روشنایی در خیابان فرخی استفاده از پایه چراغ های جدید فانتزی همراه با کتیبه و مبله و نصب چراغ LED :

در این پروژه کلیه فونداسیون­ها، پایه ها و چراغ­ها، تعویض و ساماندهی شد.

در بلوار جمهوری، بلوار جانباز ، خیابان کاشانی با هزینه ای بالغ بر پانزده میلیارد ریال

از میدان آزادی تا میدان مجاهدین با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال

- نورپردازی پارک مهرآوران، آب نما، جوی آب و ساختمان نگهبانی پارک:

طراحی و مشاوره توسط ناظر و اجرا توسط شرکت جهاد نصر با هزینه ای بالغ بر چهار صد میلیون ریال.

- روشنایی و برق میدان آزادی:

برکناری ترانس برق میدان آزادی و کابل نمودن مسیر برق و روشنایی محل محوطه ی پارک با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال

- روشنایی پارکینگ ها در سطح شهر:

محل پروژه: پارکینگ حظیره، پارکینگ جنب فروشگاه رفاه خیابان فرخی، پارکینگ شش بادگیری و ... با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و چهار صد و ۵۰ میلیون ریال

- نور پردازی مجموعه آب انبار رستم گیو (بلوار بسیج):

نورپردازی مجموعه توسط چراغ های چشمی سه وات در زیر پله ها و چراغ های والواشر ۲۲ وات در دیواره های آب انبار با هزینه ای بالغ بر چهار صد میلیون ریال

- ساماندهی شبکه های برق:

در تمام نقاطی که شبکه ها در مسیر قرار گرفته به واسطه ی تملک اراضی و گسترش عرض خیابان هزینه و پیمانکار متغیر بوده است.

- ساماندهی پایه چراغ های روشنایی در برخی از نقاط شهر با استفاده از پایه چراغ موجود با اضافه نمودن کتیبه و کاور و نصب چراغ LED :

کلیه پایه چراغ ها در سطح شهر در جهت هماهنگی و زیبایی در مبلمان شهری به طور یکپارچه رنگ فیروزه ای شده است که به صورت مشارکتی با توزیع انجام شد و سهم شهرداری در این امر مبلغ ده میلیارد ریال بوده است.

- ساخت و نصب فنداسیون و پایه چراغ:

با توجه به حادثه خیز بودن محل و همچنین عدم خاموشی مسیر، در راستای روشنایی مسیر، فونداسیون و صد و نود اصله پایه چراغ توسط پیمانکار شهرداری ساخته و در بلوار دفاع مقدس، انتهای بلوار علامه جعفری نصب شد.

اعتبار پروژه بلوار دفاع مقدس بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰  میلیون ریال و اعتبار پروژه بلوار علامه جعفری دویست و شصت میلیون ریال می باشد.

اصلاح و اجرای نورپردازی زیرگذر حکیمیان و ساماندهی روشنایی آن:

در جهت اجرای اصلاح نورپردازی موجود و رعایت ایمنی سیستم روشنایی، با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال، تغییراتی چشم گیر صورت پذیرفت.

- اجرای روشنایی اطراف میدان باهنر و چهارراه معلم:

با توجه به عدم روشنایی اطراف میدان های مذکور و حادثه خیز بودن آن، با نصب فونداسیون و پایه چراغ ها با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال این مشکل مرتفع شد.

- طراحی و نظارت بر روشنایی ورزشگاه مریم آباد:

با توجه به اجرای ورزشگاه مریم آباد و عدم روشنایی، با طراحی و محاسبات انجام شده توسط چهار دکل و چراغ های LED۲۰۰ جهت روشنایی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال اقدام شد.

- نظارت بر ساختمان آتش نشانی شماره یازده

- نظارت بر ساختمان سازمان پارک ها

- طراحی و نظارت برسرویس های بهداشتی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری در ادامه افزود: این حوزه در خصوص رفع مشکلات و مسائل شهری به انجام مطالعاتی به شرح ذیل پرداخته است که شهروندان می بایست در جریان این اقدام قرار بگیرند:

- پروژه پهنه بندی ژئوتکنیک شهر یزد :

شرح پروژه:

پهنه بندی ژئوتکنیک شهر از جمله موارد بسیار حایز اهمیت و کاربردی بوده که در کلان شهرهای تهران، مشهد به صورت نقشه های GIS در اختیار عموم قرار گرفته است.

شهرداری یزد با داشتن اطلاعات ارزشمند ژئوتکنیکی گمانه های عمیق و با کمک گرفتن از سایر دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات صد و چهل گمانه تاکنون اقدام نموده است که امید است با تهیه اطلاعات بیشتر و تکمیل بانک اطلاعاتی بتوان نقشه ژئوتکنیکی با دقت قابل قبولی در اختیار شهروندان و سایر دستگاه های اجرایی قرار داد.

- انجام مطالعات تحلیل شبکه راه شهرداری یزد:

با استفاده از تجهیزات غیرمخرب ارزیابی روسازی در زمینه ارائه طرح بهسازی، تعیین علل خرابی، شاخص‌های عملکردی و وضعیت موجود روسازی در سطح شبکه و پروژه و همچنین پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگهداری راه و فرودگاه پروژه تعریف شده است.

مهمترین خدمات فنی در سطح شبکه عبارت است از:

تهیه شناسنامه محورها، ارزیابی خصوصیات عملکردی و سازه‌ای محورها، تفکیک محورهای دارای کفایت سازه‌ای از محورهای با ضعف سازه‌ای، تعیین نوع عملیات نگهداری(پیشگیرانه، بهسازی و بازسازی) در شبکه راه، قطعه‌بندی محورها بر اساس خصوصیات عملکردی و سازه‌ای، تعیین محورهای مستعد انواع عملیات حفاظتی(فوگ سیل، چیپ‌سیل، اسلاری‌سیل، میکروسرفیسینگ و ...)، پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی، این پروژه در معابر سطح شهر و با اعتبار ششصد و هشتاد و یک میلیون نهصد و بیست و سه هزار و ۷۶۵ ریال می باشد.

- پروژه مطالعات مقاوم سازی پل ۱۷ شهریور:

پل ۱۷ شهریور به عنوان اولین پل روگذر شهری در سال ۱۳۷۴ احداث و بهره برداری شده است، با توجه به گذشت سی سال از عمر این سازه و اهمیت این روگذر در ترافیک شهری، نیازمند بازطراحی و بررسی مجدد این سازه احساس شد.

نئوپرن های این پل دچار اضمحلال و درزهای انبساط از بین رفته اند، همچنین زهکش های پل بعد از گذشت این سنوات از کار افتاده اند.

- بررسی وضعیت ساختمان اداره اجراییات:

بنا به درخواست معاونت خدمات شهری، بازدید فنی از ساختمان واحد اجراییات واقع در خیابان شهید صدوقی صورت گرفت. ساختمان مذکور با عنایت به قدمت و فرسودگی، جهت مقاوم سازی به صرفه فنی و اقتصادی نبوده و طی نامه ای موارد به صورت مشروح به معاونت خدمات شهری اطلاع رسانی شد. در نهایت با جمع بندی کلی پیشنهاد شد، ساختمان مذکور تخریب و ساختمان مناسب و مقاومی احداث شود.

تهیه نقشه سازه:

این معاونت در جهت تهیه نقشه های سازه اقدامات موثری انجام داده است:

تهیه نقشه مقاوم سازی بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ، نقشه مقاوم سازی و اجرای نمای مسجد پارک کوهستان، نقشه سازه سرویس بهداشتی بزرگ پارک کوهستان ، طرح منبع ذخیره آب، اعلام نظر در خصوص وضعیت دودکش بلوار مدرس، بررسی استحکام بنای رستوان پارک بزرگ شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات