اولین جلسه هماهنگی حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها و سیلابها در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان : اولین جلسه هماهنگی در راستای حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها و سیلابها با حضور بخشدار مرکزی، نماینده دادستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، نماینده بخشداری حلب و مدیر امور منابع آب ایجرود برگزار گردید.

مهندس محمدی مدیر امور منابع آب ایجرود با اشاره به لزوم هماهنگی در راستای حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها در سطح شهرستان افزود؛ این امور با برنامه ریزی صورت گرفته، نسبت به شناسایی تصرفات غیر مجاز در بستر و حرایم رودخانه ها و سیلابها اقدام نموده است و نقاط حادثه خیز مشخص گردیده و با اخذ دستور قضایی از دادستان محترم و همکاری مجموعه ی محترم قضایی شهرستان نسبت به قلع و قمع اعیانی های احداث  شده و آزاد سازی بستر رودخانه ها اقدام خواهد نمود.

وی خاطر نشان کرد؛ همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط در این زمینه می تواند زمینه ساز یک حرکت بزرگ در جهت اجرای قانون و پیشگیری از تجاوز به بستر و حرایم رودخانه ها ، برخورد با تخلفات و آزاد سازی تصرفات غیر مجاز را گردد.

در ادمه این جلسه اعضاء محترم نسبت به بیان نقطه نظرات خود و تاکید بر هماهنگی و همکاری در خصوص موارد مطروحه پرداختند و بر همکاری با امور منابع آب در زمینه ی حفاظت از بستر و حرایم تاکید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات