جلوگیری از برداشت بیش از ۵۸۷ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین/ فعالیت دستگاه های حفاری زیر ذره بین گروه های گشت و بازرسی

جلوگیری از برداشت بیش از ۵۸۷ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین/ فعالیت دستگاه های حفاری زیر ذره بین گروه های گشت و بازرسی

سرپرست امور منابع آب ورامین از پر و مسلوب المنفعه نمودن سه حلقه چاه غیرمجاز و به دنبال آن جلوگیری از برداشت بیش از ۵۸۷ هزارمترمکعب آب از آبخوان های منطقه در حوزه عملکرد این امور خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "محمد داودی" با اعلام این خبر گفت: با تلاش امور منابع آب ورامین و با اخذ دستور قضایی، تعداد سه حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۹۰ متر و دبی ۴۶ لیتر در ثانیه در حوزه عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شده است. وی ادامه داد: با اجرا و اعمال قانون نسبت به این چاه غیر مجاز سالیانه ۵۸۷ هزار و ۳۴۷ متر مکعب در سفره آب زیرزمینی منطقه ذخیره و از خروج این مقدار آب زیر زمینی جلوگیری خواهد شد. سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه طی هفته گذشته نیز یک دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و ۹ مورد ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات