طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان

طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان

درراستای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛

طرح اصلاح و بهینه سازی چهارهزارمتر شبکه های توزیع برق شهرستان آرادان

در راستای پایداری خطوط برق رسانی ، چهارهزار و ۲۴ متر شبکه های توزیع برق در شهرستان آرادان طی سال گذشته بهینه سازی شد.

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان آرادان باعنوان این مطلب گفت: طرح توسعه چهارهزار و ۱۱۹ متر شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در نقاط مختلف این شهرستان به اجرا درآمده و مورد بهره برداری واقع شده است.

رحمان اشرفی بیان داشت: در طی سال قبل و به منظور تغذیه برق مشترکان جدید، ۱۷ ایستگاه هوائی توزیع برق با قدرت دوهزار و ۲۰۰ کیلوولت آمپر در این شهرستان دایر شده است.

وی با بیان این که نصب ۱۲۳ دستگاه سرچراغ روشنائی معابر، از دیگر اقدامات به عمل آمده می باشد تصریح کرد: در راستای پروژه کاهش تلفات، سه هزار و ۶۹۹ متر کابل خودنگهدار برقرار گردیده است.

وی یادآور شد:  بهره برداری از ۲۰۷ پروژه عمرانی برق رسانی در سال گذشته با مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال برای توسعه زیر ساخت های برق رسانی این شهرستان به انجام رسیده است.

اشرفی با ابراز این که ۸۲۰ متر شبکه توزیع برق در روستای جلیل آباد این شهرستان بهسازی گردیده اضافه کرد: اصلاح یک هزار و ۸۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوائی روستای خلخالیه ، از جمله برنامه پیش بینی شده این مدیریت برای ماه های آتی محسوب می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات