تعمیر جوی آب کوچه شهید پرویز مرادی توسط واحد خدمات شهری


تعمیر جوی آب کوچه شهید پرویز مرادی توسط واحد خدمات شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات