انسداد ۲ حلقه چاه مجاز ابطال شده در سجاسرود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دو حلقه چاه مجاز ابطال شده در اراضی روستای مزیدآباد پر و مسلوب المنفعه گردید.

مهندس خدایی، مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با بیان این خبر اعلام کرد: متاسفانه مالکان ۲حلقه چاه فوق به اخطاریه ها و هشدارهای صادره توجهی نکردند، فلذا چاه مجاز ایشان توسط مراجع قضایی و کمیسیون های مربوطه ابطال گردیده بود ودر نتیجه اجرای حکم انسداد با همکاری پرسنل خدوم کلانتری سجاس صورت گرفت.

خدایی با هشدار مجدد به مالکان چاههای مجاز اظهار داشت: انتقال آب به اراضی غیر آبخور و اضافه برداشت از مصادیق تخلف بوده و مالکان چاههای مجاز مکلف به رعایت مفاد پروانه صادره می باشند.

وی افزود: در این زمینه تعداد قابل توجهی از چاههای مجاز در بخش های سجاسرود، بزینه رود و مرکزی به دلیل بی توجهی به این هشدارها توسط کمیسیون های مربوطه ابطال شده اند و در این خصوص امور منابع آب خدابنده هیچ مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات