تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل در سال ۹۸

تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل در سال ۹۸

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل به ریاست معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید. معاون فرماندار اردبیل در ابتدای جلسه ضمن اشاره به وضعیت منابع آب کشور از لحاظ جغرافیایی و میزان دسترسی به منابع آب گفت: موضوع آب از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و مدیریت منابع آب بسیار حائز اهمیت است. حسین وطندوست صیانت و نگهداری از منابع آب را وظیفه تمامی دستگاهها دانسته و افزود: باید در مدیریت منابع آب نگاه اعتقادی و حساسیت بالا داشته باشیم و در حفظ و نگهداری منابع آب موجود جدیت داشته و این حساسیت و جدیت را از طریق کارهای فرهنگی به مردم انتقال دهیم. وی تغییر شیوه مدیریت منابع آب در کشاورزی از سنتی به تکنولوژیهای جدید، استفاده از آبیاریهای مدرن از جمله آبیاری قطره ای در کشاورزی را از راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از هدررفت آب در بخش ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات