روایت تلاش در حوزه خدمات شهری /ساماندهی آرمستان محله دهنو

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری /ساماندهی آرمستان محله دهنو

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری / ساماندهی آرمستان محله دهنو

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات