روایت تلاش در حوزه عمرانی/لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه

روایت تلاش در حوزه عمرانی/لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه

روایت تلاش در حوزه عمرانی شهرداری مبارکه

لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها در خیابان  بسیج جنوبی

روایت تلاش در حوزه عمرانی شهرداری مبارکه

لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها در محله قهنویه
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات