بازدید مهندس شفیعی شهردار اراک از مسیر رودخانه قره کهریز(محله کرهرود)

بازدید مهندس شفیعی شهردار اراک از مسیر رودخانه قره کهریز(محله کرهرود)

مهندس شفیعی شهردار اراک، به همراه تنی چند از اعضای شورای اسلامی، شهردار منطقه سه ، کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای از مسیر رودخانه قره کهریز واقع در محله کرهرود بازدید نمودند.
در این بازدید مقرر شد دراسرع وقت نسبت به بازسازی و ترمیم حاشیه ساحلی رودخانه و بازسازی پل ها و راه های ارتباطی اقدام شود. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات