همایش علمی سایه‌های...

همایش علمی سایه‌های...

در جلسه مورخ روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش‌ها، توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح همایش علمی سایه‌های فیروزه‌ای ارائه و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

این طرح سعی دارد از طریق یک فرآیند آکادمیک، خلاقانه و مبتنی بر دانش شیوه‌های ارائه در هنرهای جدید را مورد بررسی قرار داده و از منحرف شدن شیوه‌های اجرا و اجراهای بدون کیفیت بکاهد.

در واقع این همایش می تواند فصل جدیدی در جهت معرفی پایتخت هنرهای جدید در سطح کشور باشد و همچنین یک بستر علمی و منطقی برای اجرا در هنرهای جدید ایجاد خواهد کرد.

روابط عمومی مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات