برگزاری نشست مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با سازمان جهاد کشاورزی

برگزاری نشست مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با سازمان جهاد کشاورزی

با حضور مدیران و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان جهاد کشاورزی این استان، نشست مشترکی در راستای تبادل نظر و همفکری در گسترش همکاری های دو جانبه در راستای افزایش آگاهی های بهره برداران منابع آب در بخش کشاورزی برگزار گردید. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در این نشست اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف برنامه ملی سازگاری با کم آبی و همچنین احیا و تعادل بخشی منابع آب، یکی از اهداف این شرکت برگزاری نشست های مستقیم با همه ی بهره برداران منابع آب می باشد. مهندس عبدالطیف عباسی نژاد افزود: این بهره برداران شامل بخش شرب، صنعت و کشاورزی می باشند اما به مخاطبین حوزه کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کنند بخش آب در استان توجه ویژه ای خواهد شد. وی با اشاره به محدودیت منابع آب در اقلیم گرم و خشک استان بوشهر گفت: محدودیت منابع ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات