برگزاری جلسه با موضوع اخذ مجوز محیط زیستی برای پروژه سد شهیدان امیر تیموری (صفارود)

برگزاری جلسه با موضوع اخذ مجوز محیط زیستی برای پروژه سد شهیدان امیر تیموری (صفارود)

جلسه ای با موضوع اخذ مجوز محیط زیستی برای پروژه سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) با حضور خانم دکتر ترابی از وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و مسئولین و کارشناسان مربوطه در محل سازمان محیط زیست تهران تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با موضوع اخذ مجوز محیط زیستی برای پروژه سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) با حضور خانم دکتر ترابی از وزارت نیرو، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و مسئولین و کارشناسان مربوطه در محل سازمان محیط زیست در تهران تشکیل شد. در این جلسه در خصوص مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات