۲ هکتار از اراضی شهرستان صومعه سرا رفع تصرف شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات