حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساخت های اصلی شهرها است

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساخت های اصلی شهرها است

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:  حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساخت های اصلی و اساسی شهرها است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، حسین پناهی  بیان کرد: حمل و نقل جزو یکی از زیرساخت های اصلی و اساسی شهرها شناخته می شود و اثرات تاثیرگذاری در تمامی سیستم مدیریت شهری اعم از ترافیک ، جابه جایی ، نوع خدمات و زیست محیطی دارد.

وی اذعان کرد: اگرحمل و نقل عمومی را مدیریت نکنیم و زیرساخت های لازم را فراهم نکنیم دچار مشکل خواهیم شد.

پناهی گفت: نبود زیرساخت های مناسب ، امکانات مورد نیازموجب بروز مشکلات در حوزه حمل و نقل شده است و از لحاظ ایمنی نیز بافت های تاریخی و فرسوده شهر ارومیه مشکل داریم.

وی با اشاره به جلوگیری از سرریزشدن آب منهول ها در زمان بارندگی، اظهار کرد: میتوان با ایجاد کانال های تاسیساتی مناسب در بلند مدت و افزایش ظرفیت لوله های موجود و یا تفکیک آب باران ساختمانها و فاضلاب شهری درکوتاه مدت میتوان مانع از مشکلات فعلی گردید.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: ضرورت بحث تخصصی موضوع در کمیته های تخصصی از بخشهای مختلف دست اندرکار خواستار تشکیل کمیته مذکور و تداوم جلسات و ارائه گزارش به کمیسیون شدند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات