افزایش ۷۵ درصدی بارش های گلستان نسبت به بلند مدت

افزایش ۷۵ درصدی بارش های گلستان نسبت به بلند مدت

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان از افزایش ۷۵ درصدی بارش های استان نسبت به آمار بلند مدت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: ازاول مهر ۱۳۹۷ لغایت ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در استان گلستان بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۶۱۳ میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت که ۳۵۱ میلی متر است، ۷۵ درصد افزایش نشان می دهد. وی افزود: مقدار افزایش در هر حوضه آبریز گرگانرود ۷۶ درصد ، اترک در استان گلستان ۷۶ درصد ، قره سو ۶۱ درصد ، نکارود علیا ۵۵ درصد وخلیج گرگان ۷۸ درصد افزایش نسبت به بلند مدت خبر داد. مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: آبدهی اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه های مهم استان، بین ۳۸ تا ۱۹۹ درصد افزایش ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات