برگزاری نشست مشترک با مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران

برگزاری نشست مشترک با مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران

نشست مشترک مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با معاون برنامه ریزی، مدیر و کارکنان مدیریت فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به صورت مجازی و ویدئوکنفرانس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس مهدوی فر، ضمن تشریح اهداف و ضرورت تشکیل جلسه، به رویکردهای حوزه فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت اشاره نمود و پس از دریافت گزارش عملکرد حوزه های توسعه مدیریت و فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در سال ۹۷، رهنمودهای لازم را درخصوص موارد مربوطه، با تاکید بر اهتمام جدی بر ارتقای کیفیت فعالیت های شرکت در خصوص نقاط قابل بهبود ارائه داد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات