ابلاغ درصد کسر حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده

ابلاغ درصد کسر حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده

دکتر مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نحوه درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده را اعلام کرد.
در این نامه که رونوشت آن برای مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده، آمده است:
با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت و نظر به مفاد مواد ۳ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تا زمان تهیه دستورالعمل نحوه تدوین بودجه سالیانه، سازمان های نظام مهندسی استان‌ها می‌توانند منوط به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب در مجمع عمومی، برای تامین هزینه های انجام وظایف مصرح در قانون مذکور نسبت به کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت نمایند:
۱) ساختمان های گروه "الف" و "ب" تا سقف حداکثر ۵ درصد
۲) ساختمان های گروه "ج" تا سقف حداکثر ۴ درصد
۳) ساختمان های گروه "د" تا سقف حداکثر ۳ درصد
عدم رعایت سقف های اعلامی تخلف محسوب شده و موجب ضمان می‌باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات