متخلف حرفه ای چهار راس کل و بز، دو راس قوچ و میش،  یک قلاده گرگ و یک قلاده شغال در دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان کرمان

متخلف حرفه ای چهار راس کل و بز، دو راس قوچ و میش، یک قلاده گرگ و یک قلاده شغال در دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات