در لایحه دولت سهم شهرداری ها و دهیاری ها می بایست بر اساس قانون برنامه...

در لایحه دولت سهم شهرداری ها و دهیاری ها می بایست بر اساس قانون برنامه...

دکتر محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها در مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: ارزش های افزوده مالیاتی در قانون برنامه ششم ۹ درصد تعیین شده است که ۱ درصد آن به عنوان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می گیرد.۳دهم درصد سهم ورزش و جوانان بوده،۲/۷ دهم درصد در اختیار شهرداری و دهیاری ها قرارمی گیرد و ۵ درصد باقی مانده به خزانه جهت توسعه کلی کشور در زیر ساخت ها واریز می شود.
وی در ادامه بیان داشت:در لایحه دولت سهم شهرداری و دهیاری ها می بایست بر اساس قانون برنامه ششم هر ماهه مستقیم به حساب های ایشان واریز گردد و از آنجا که احتمال این می رود که این سهم به حساب خزانه واریز شود حتما نیازمند موافقت های فی مابین شهرداری و دهیاری ها با خزانه داری کل می باشد،که این امر مشکلات متعددی جهت تخصیص به موقع نقدینگی برای آنها بوجود می آورد.لذا توصیه می شود در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطابق با برنامه ششم توسعه عمل شود ومالیات بر ارزش های افزوده از طریق خزانه داری استان به حساب شهرداری و دهیاری ها واریز گردد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات